بسمه تعالی

به استحضار میرساند سامانه پذیرش از ساعت 22:30 الی 07:30

جهت ارتقا سیستم موقتا از دسترس خارج می باشد .

از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم