۰۲۵-۳۲۱۱۲۲۲۲

سطح ۲ (ویژه دارندگان مدرک دیپلم و کاردانی یا کارشناسی رشته های غیرمرتبط و بالاتر)

ثبت نام فعالی در این مقطع وجود ندارد. ممکن است زمان ثبت نام به اتمام رسیده باشد!