اطلاعیه شماره ۱۱ (۲۳ خرداد ۹۸):امکان انتخاب اولویتهای دوم و سوم برنامه تحصیلی برای پذیرفته شدگان سطح ۲ (ویژه ساکنان قم)

به اطلاع پذیرفته شدگان سطح 2 که در مصاحبه ثبت نام کرده یا قصد ثبت نام دارند می رساند غیر از برنامه تحصیلی فعلی که نسبت به انتخاب آن در مرحله آزمون اقدام کرده اید، امکان انتخاب دو برنامه تحصیلی «تمام وقت شیفت عصر» و «نیمه وقت عصر» برای داوطلبان ساکن شهر قم (سکونت به همراه سرپرست) امکان پذیر است. بر این اساس، لازم است است فرم ذیل را دریافت و بعد از پرینت و تکمیل آن در روز مصاحبه به کارشناس پذیرش تحویل نمایید. داوطلبانی که مصاحبه آنها برگزار شده است نیز می توانند تصویر خوانا و کامل فرم تکمیل شده را در سامانه «ارسال و پیگیری درخواستها» ارسال نمایند. شایان ذکر است که اعلام اولویت دوم و سوم در این مرحله صرفاً جنبه درخواست و اطلاع رسانی به اداره سنجش و پذیرش دارد و بعد از مشخص شدن نتایج مصاحبه به آن ترتیب اثر داده خواهد شد. همچنین، اعلام این اولویتها به منزله انصراف از برنامه تحصیلی فعلی ثبت شده در سامانه نیست.

توجه: داوطلب در صورتی می تواند دوره های فوق را به عنوان اولویت دوم و سوم درخواست کند که شرایط سنی و سکونتی مندرج در دفترچه راهنمای را برای این دو برنامه داشته باشد.

فرم ویژه انتخاب اولویت برنامه تحصیلی