اطلاعیه شماره ۱۳ (۲۹ تیر ۱۳۹۸): امکان انتخاب اولویت‌های دوم و سوم برنامه تحصیلی برای پذیرفته شدگان سطح ۳ (ویژه ساکنان قم)

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون سطح 3 که ساکن شهر قم هستند(یا قصد سکونت در قم تا پیش از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه را دارند) می رساند غیر از رشته تحصیلی فعلی که نسبت به انتخاب آن در مرحله آزمون اقدام کرده اید، امکان انتخاب برخی از رشته‌ها به عنوان اولویت دوم و سوم امکان پذیر است. بر این اساس، در صورت تمایل می‌توانید فرم ذیل را دریافت و بعد از پرینت و تکمیل آن در روز مصاحبه به کارشناس پذیرش تحویل نمایید. شایان ذکر است که تکمیل این فرم و انتخاب اولویت دوم و سوم، به معنای ملغی شدن اولویت اول نیست و تنها در صورتی که داوطلب در آن رشته پذیرفته نشود، وضعیت پذیرش وی به ترتیب در اولویت دوم و سوم بررسی خواهد شد.

داوطلبانی که مصاحبه آنها برگزار شده است نیز می توانند تصویر خوانا و کامل فرم تکمیل شده را از سامانه «ارسال و پیگیری درخواستها» ارسال نمایند. شایان ذکر است که اعلام اولویت دوم و سوم در این مرحله صرفاً جنبه درخواست و اطلاع رسانی به اداره سنجش و پذیرش دارد و بعد از مشخص شدن نتایج مصاحبه به آن ترتیب اثر داده خواهد شد.

توجه: پذیرش نهایی برای داوطلبانی که رشته‌ای غیر از رشته انتخابی آزمون را به عنوان اولویت دوم و سوم انتخاب کرده باشند، منوط به موفقیت در مصاحبه علمی آن رشته است که بعد از اعلام نتیجه اولیه، نسبت به برگزاری آن تا قبل از شروع سال تحصیلی 99-98 اقدام خواهد شد. بر این اساس، این دسته از داوطلبان لازم است نسبت به تهیه و مطالعه منابع اختصاصی رشته یا رشته‌های مورد نظری که مغایر با رشته انتخابی آزمون آنها باشد، اقدام نموده و آمادگی علمی لازم را برای شرکت در مصاحبه علمی رشته‌های اولویت دوم و سوم داشته باشند.

 

فرم ویژه انتخاب اولویت برنامه تحصیلی