نحوه دریافت نمونه سؤالات آزمون

به اطلاع می رساند با توجه به درخواستهای مکرر داوطلبان برای دریافت نمونه سؤال آزمون، علاقه مندان می توانند به فروشگاه الکترونیک جامعة الزهراء به آدرس eshop.jz.ac.ir مراجعه کرده و با درج عنوان «نمونه سؤال» در قسمت جست و جو، به صفحه نمونه سؤالات دسترسی یابند. شایان ذکر است با توجه به مصوبه ابلاغی، تنها سؤالات یکی از دوره‌های آزمون، صرفاً برای آشنایی داوطلبان با نحوه طراحی سؤال ارائه شده است؛ بنابراین، امکان ارائه نمونه سؤال بیشتر وجود ندارد. همچنین، در مواردی هم که منابع آزمون رشته‌ای تغیییر کرده است ارائه نمونه سؤال ممکن نیست و صرفاً سؤالات منابع قبلی قابل دسترسی است. لذا داوطلبانی که منابع آزمون رشته مورد نظر آنها تغییر کرده است لازم است به این نکته توجه داشته باشند و با توجه به این امر اقدام به خرید نمونه سؤال رشته خود نمایند.