مشاهده پاسخ درخواستهای ارسالی به سامانه پشتیبانی

آن دسته از داوطلبانی که سؤالات و درخواستهای خود را به سامانه پشتیبانی پذیرش ارسال کرده‎اند، می‎توانند از این طریق پاسخ خود را دریافت کنند.

مشاهده پاسخها