راهنمای طلاب جدیدالورود مراکز آموزش مجازی (الکترونیکی) و غیرحضوری

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره های مجازی و غیرحضوری؛ جهت اطلاع از جزئیات انتخاب واحد و سایر امور آموزشی لازم است دفترچه ذیل را به دقت مطالعه نمایند.

راهنمای طلاب جدیدالورود مرکز آموزش مجازی (الکترونیکی)

راهنمای طلاب جدیدالورود مرکز آموزش غیرحضوری