فهرست مناطق محروم

 

داوطلبان محترم، با توجه به اینکه سکونت در مناطق محروم، یکی از امتیازهای ویژه در نظر گرفته شده در آزمون می‎باشد، در جدول ذیل جدول مناطق محروم ارائه شده است. لطفاً قبل از انتخاب مناطق محروم در سامانه ثبت نام ازمون، مندرجات این جدول را به دقت مطالعه بفرمایید.

 

مناطق محروم