کلید سؤالات آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (تمامی سطوح)

داوطلبان محترم شرکت کننده در آزمون سال تحصیلی 98-97 می توانند با استفاده از لینک ذیل کلید سؤالات آزمون را مشاهده نمایند.

 

کلید سؤالات آزمون سال تحصیلی 98-97 (تمامی سطوح)