دریافت کارنامه آزمون سطح ۲، بازپذیری و سطح ۳

داوطلبان محترم سطح 2، بازپذیری و سطح 3 می توانند کارنامه آزمون خود را از لینک ذیل مشاهده کنند:

 

دریافت کارنامه