دریافت نسخه پی دی اف کتابهای عربی و احکام دوره متوسطه (ویژه آزمون سطح ۲)

داوطلبان آزمون سطح 2 می توانند نسخه پی دی اف کتابهای عربی و احکام دوره متوسطه را از پیوندهای ذیل دریافت نمایند. بقیه منابع آزمون سطح 2 (کتابهای «آشنایی با قرآن، ج 6» و «آزادی معنوی») از فروشگاه جامعه الزهراء به آدرس http://eshop.jz.ac.ir/ قابل تهیه است:

 

احکام ویژه دختران

عربی سال دهم

عربی سال یازدهم

عربی سال دوازدهم