ثبت نام سطح ۴ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بازیابی کدرهگیری

 

دریافت کد رهگیری با استفاده از کارت ثبت نام

شماره کارتی که هنگام خرید کارت الکترونیک آزمون دریافت نموده اید.
کد امنیتی

با کلیک بر روی کد امنیتی میتوانید آنرا تغییر دهید

دریافت کد رهگیری با استفاده از اطلاعات ثبت نام

اطلاعاتی که هنگام ثبت نام وارد نموده اید درج کنید.
تلفن همراه که موقع ثبت نام وارد نموده اید. برای مثال: 09123456789
کد امنیتی

با کلیک بر روی کد امنیتی میتوانید آنرا تغییر دهید