آزمون ورودی بازپذیری، سطح 2 و 3 و 4 در تاریخ  نهم اسفند 1398 برگزار می‌شود.

احتمالا آزمون در مراکز تمامی استان ها برگزار می شود. آدرس دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.
تبصره: در استانهایی که تعداد شرکت کنندگان آنها کمتر از حد نصاب باشد، آزمون برگزار نخواهد شد و داوطلبان این استانها میتوانند استان دیگری را برای شرکت در آزمون انتخاب کنند. این امر پس از ثبت نام مشخص شده و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع داوطلبان این استانها خواهد رسید.