در طول سال تحصیلی، می‌توان از طریق تماس تلفنی با اساتید مربوطه در تماس بود و اشکالات درسی را برطرف نمود.