بله. آموزش به شیوه الکترونیکی در واقع شکل پیشرفته­ آموزش غیرحضوری است. در این شیوه کلاس‌های درسی به صورت آنلاین برگزار می‌شوند، اما در برنامه غیرحضوری کتاب و سی دی برای طلاب ارسال می‌شود و خود داوطلب بدون شرکت در کلاس، درسها را می‌خواند و امتحان می‌دهد.

بله. عدم شرکت در کلاس‌ها (غیبت بیش از حد مجاز) باعث حذف واحد می‌شود.

 تحقیقات، تکالیف درسی، امتحانات هفتگی و امتحان میان­نیمسال نیز به صورت آنلاین انجام می‌گیرد و فقط امتحانات پایان نیمسالِ بعضی از دروس، در مراکز استان‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

رشته هایی که در آموزش الکترونیکی برگزار می شود در دفترچه راهنمای سطح 3 ذکر شده اند.