مطابق مصوب 548 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ 28/7/83) ، دارندگان مدارك حوزوی می‌توانند پس از قبولی در آزمون سراسری، در «تمامی رشته‌های علوم انسانی» در دانشگاهها ادامه تحصیل دهند.

بله ـ مطابق مصوب 548 شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزینش دارندگان مدارك تحصیلی حوزوی برای عضویت در هیأت علمی دانشگاهها مطابق ضوابط ناظر بر سایر متقاضیان عضویت در هیأت‌های علمی انجام شود.

خیر ـ فقط در آن به شیوه آموزش (به صورت غیرحضوری) اشاره شده است.

از نظر اعتبار تفاوتی ندارد. البته جامعه الزهراء استقلال داشته و مدارک توسط خود جامعه الزهراء صادر می گردد.

اگر حداقل 95 واحد درسی را گذرانده باشد، به او مدرک سطح1 (کاردانی) داده می‌شود.

خیر ـ طلاب همه گرایش‌های سطح 2 (تفسیر، کلام، فقه، فلسفه و ...) در ابتدا 160 واحد درسی مشترک را می‌گذرانند، سپس در دو نیمسال‌ آخر به گذراندن 30 واحد گرایشی اقدام می‌کنند.