یکی از شرایط اصلی پذیرش در سطح 4 داشتن مدرک سطح 3 حوزه است؛ لذا کسانی که مدرک سطح 3 حوزه را نداشته باشند نمی‌توانند در سطح 4 جامعه الزهراء (س) تحصیل نمایند.

خیر، برنامه تحصیلی سطح چهار تنها به صورت حضوری برگزار می‌شود و پذیرفته شدگان لازم است طبق برنامه ارائه شده، در کلاسهای درس به صورت منظم شرکت نمایند.

بله، اما پذیرش نهایی مشروط به فارغ التحصیلی داوطلب و ارائه مدرک تحصیلی تا تاریخ 30 مرداد 1399 است. این افراد لازم است به جای مدرک تحصیلی، فرم مخصوص ثبت میانگین واحدهای گذرانده متقاضیان سال آخر را که در انتهای دفترچه راهنما درج شده است، تکمیل و بعد از تأیید و مهر آن توسط اداره کل خدمات و واحدهای آموزشی جامعة الزهراء (س) یا مرکز مدیریت استان، در سامانه ثبت نام بارگزاری نمایند.

بله، ولی این طلاب باید تعدادی از واحدهای پیش نیاز رشته مذکور را بگذرانند.

در پذیرش نهایی، 50 درصد امتیازها به آزمون کتبی، 30 درصد به مصاحبه علمی و 20 درصد به رزومه علمی‌ اختصاص می‌یابد.

شرکت آزمایشی در آزمون منعی ندارد، ولی در صورت قبولی نمیتواند با این امتیاز در سال جاری یا سال آینده مشغول به تحصیل شود و مجدداً بعد از اتمام دروس سطح سه باید آزمون ورودی بدهد.