سطح 2 اولین دوره آموزشی برای تحصیل در جامعة ‌الزهراء (س) است که دارندگان مدرک دیپلم، مدارک دانشگاهی غیرهمسو و طلابی که کمتر از 75 واحد درسی را گذرانده‎اند (در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در دفترچه راهنما) می‎توانند در آن شرکت کنند. به فارغ التحصیلان این مقطع، دانشنامه سطح 2 اعطا خواهد ‌شد که از تمامی مزایای فارغ ‌التحصیلان دوره كارشناسی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی برخوردار است.

این برنامه ویژه آن دسته از داوطلبان ایرانی و غیرایرانی است که حداقل 75 واحد درسی از دروس سطح 2 را در جامعة الزهراء (س) یا یکی از مدارس مصوب مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران گذرانده باشند و یا دارای مدرک سطح یک باشند. داوطلبانی که واحدهای درسی خود را در یکی از مدارس رسمی تحت پوشش مرکز مدیریت خواهران گذرانده‎اند و دارای مدرک سطح 1 نیستند، برای شرکت در این دوره حتماً باید دارای مدرک دیپلم باشند. داوطلبان غیرایرانی هم صرفاً در صورت دارا بودن دیپلم ایرانی امکان شرکت در آزمون این دوره را دارند، وگرنه باید در آزمون بازپذیری بخش بین الملل ثبت نام کرده و پذیرش شوند.

این مقطع تحصیلی ویژه داوطلبان ایرانی است که دارای مدرك سطح 2 حوزه یا کارشناسی پیوسته در رشته‎های همسو هستند (لیست رشته های همسو در انتهای دفترچه راهنمای سطح 3 ذکر شده است).

تبصره: داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته‎های همسو هستند، در صورتی که مدرک کارشناسی پیوسته آنان با یکی از رشته‎های سطح 3 همسو نباشد، امکان شرکت در آزمون سطح 3 را ندارند و فقط می‎توانند در آزمون سطح 2 شرکت کنند.

ویژه دارندگان مدرک سطح 3 جامعه الزهراء یا مرکز مدیریت خواهران